Jeg er også pårørende

21: ”Tæt på, men udenfor”

April 24, 2022

"Omkring hver tredje dansker bliver på et tidspunkt i livet ramt af en psykisk lidelse. Og de har pårørende, hvis tilværelse bliver kraftigt påvirket. Mange pårørende oplever, at de er tæt på lidelsen, men alligevel udenfor - de føler sig typisk forvirrede, magtesløse, vrede, angste og triste. Midt i kaosset, afmagten og sorgen er der en vej - også for de pårørende" (Udsnit fra bagsiden af bogen Tæt på, men udenfor, af J. E. Jansen og A. Bridgwater, Gyldendal, 2021")

I denne podcastepisode er jeg i samtale med forfatter og journalist Anna Bridgwater, som er medforfatter af bogen "Tæt på, men udenfor". En bog der handler om at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. Bogen indeholder nyeste viden, forskning og psykolog-faglige indsigter om pårørendes krisereaktioner, tanker og handlemønstre. Derudover præsenterer bogen forskellige pårørende-beretninger fra mennesker som på hver sin vis har været eller er i berøring med psykisk sygdom. Den er således en blanding mellem faglig viden og personlige beretninger. 

I podcasten taler vi om, hvad bogen handler om og, hvad der var Annas motivation for overhovedet at ville være med til at skrive den. Anna fortæller om, hvordan det har været at komme tæt ind på livet af de 16 pårørende der præsenteres i bogen, hvoraf jeg er en af dem, og hvad der har været mest tankevækkende i mødet med dem allesammen. Hun fortæller også om sine egne erfaringer som pårørende, og om at savne et sprog for at forstå og tale om psykisk sygdom. Erfaringer som hun deler med mange af de pårørende der er med i bogen. Vi taler om det at være tæt på en psykisk lidelse, og så alligevel at føle sig udenfor. 

"Tæt på, men udenfor" er skrevet af psykolog Jens Einar Jansen & Anna Bridgwater, og er udgivet på forlaget Gyldendal i tæt samarbejde med Psykiatrifonden. Den kan tilegnes landet over i diverse boghandlere og lånes på biblioteket.

Bogen har mine bedste anbefalinger. 

Episoden er optaget hos hearHEAR i Lydens Hus. Musikken er komponeret af August Bager. 

Find Anna her: 
Instagram: @annabridgwater
Hjemmeside: www.bridgwater.dk

Køb bogen hos Gyldendal Tæt på, men udenfor 

Find mig: 
Instagram: @sophie.espe
Hjemmeside: www.sophieespe.com

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App